Kontakt z nami przez e-mail.
E-mail:
kskp@szczecin.opoka.org.pl

Telefon: 91/4715334
Tel. 91/4715334

Copyrigth: 29.01.2013
Autor strony:
Tadeusz Górski


Strona utworzona
dnia 06.03.2001
przy pomocy programu Pajączek

Pomógł Pajączek


Jasna Góra - Podczas APELU JASNOGÓRSKIEGO.


K O L E K C J A:

ZNACZKÓW PIELGRZYMKOWYCH
Znaczek pielgrzymkowy z 1989 roku
1989 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1990 roku
1990 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1991 roku
1991 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1992 roku
1992 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1993 roku
1993 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1994 roku
1994 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1995 roku
1995 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1996 roku
1996 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1997 roku
1997 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1998 roku
1998 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 1999 roku
1999 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 2000 roku
2000 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 2001 roku
2001 rok


Znaczek pielgrzymkowy z 2002 roku
2002 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XX Jubileuszowej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2003 roku.
2003 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXI Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2004 roku.
2004 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2005 roku.
2005 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXIII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2006 roku.
2006 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXIV Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2007 roku.
2007 rok


Znaczek pielgrzymkowy z Jubileuszowej już, XXV Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2008 roku.
2008 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXVI Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2009 roku.
2009 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXVII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2010 roku.
2010 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXVIII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2011 roku.
2011 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXIX Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2012 roku.
2012 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXX Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2013 roku.
2013 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXI Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2014 roku.
2014 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2015 roku.
2015 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXIII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2016 roku.
2016 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXIV Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2017 roku.
2017 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXV Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2018 roku.
2018 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXVI Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2019 roku.
2019 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXVII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2020 roku.
2020 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXVIII Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2021 roku.
2021 rok


Znaczek pielgrzymkowy z XXXIX Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę w 2022 roku.
2022 rok
Znaczek Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich


Znaczek Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich z 2002 roku

Znaczek Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
POCZĄTEK STRONYlinia kwiatowa
Powrót do STRONY GŁÓWNEJ.

"KOLEJARZE! NIE DAJCIE SIĘ DZIELIĆ. BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI." - JAN PAWEŁ II