Kontakt z nami przez e-mail.
E-mail:
kskp@szczecin.opoka.org.pl

Telefon: 91/4415334
Tel. 91/4715334

Copyrigth: 11.04.2000
Autor strony:
Tadeusz Górski


Strona utworzona dnia 11.04.2000
przy pomocy programu Pajączek

Pomógł Pajączek
Lokomotywa pielgrzymkowa nocą na stacji Poznań GŁ.STATUT KSKP

ZAKTUALIZOWANA, PEŁNA WERSJA STATUTU KSKP

PONIŻEJ KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH FRAGMENTÓW

pasek kule

* OSOBOWOŚĆ PRAWNA *

papirus 22 października 1994 r. Konferencja Episkopatu Polski na sesji plenarnej w Niepokalanowie erygowała KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Lublinie.
   * * * Także rozporządzenie MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 1995 r. nadało osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod tą samą nazwą.
... Dziennik Ustaw Nr 127, poz.613.

* CEL *

papirus Podstawowym zadaniem KSKP jest stworzenie wzorca postawy kolejarza-katolika i propagowanie go w środowisku pracy. Zdecydowana większość kolejarzy to katolicy, a charakter wykonywanej pracy dodatkowo uzasadnia potrzebę stałej więzi z BOGIEM. Dodatkowym powodem do powołania KSKP jest chęć nawiązania do chlubnej tradycji międzywojennych, w których kolejarz cieszył się wysokim prestiżem w społeczeństwie, a jego ciężka praca była bardziej doceniana niż dzieje się to obecnie. Statutowy zapis w paragrafie 8 mówi, że celem jest osiąganie doskonałości życia chrześcijańskiego ludzi świeckich, związanych zawodowo z kolejnictwem, poprzez: - uświęcenie pracy zawodowej, - apostolat ewangelizacyjny w swoim środowisku pracy, - osobiste uświęcenie poprzez pracę zawodową. Jest to nieustanna praca z rodziną i nad rodziną, w szerszym pojęciu z rodziną kolejarską.

* PATRONAT *

papirus Stowarzyszenie za patronów obiera:
- św. Katarzynę Aleksandryjską
- św. Rafała Kalinowskiego
- bł. Franciszka Rogaczewskiego
.

* SIEDZIBA *

papirus Paragraf 3 mówi że terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a jego siedzibą jest miasto Lublin.

* CECHY CZŁONKA *

papirus Osoby działające w Stowarzyszeniu winny reprezentować określoną postawę moralną wpływającą na swoich współpracowników i otoczenie. Tylko przykładem solidnej pracy, brakiem zawiści, bezinteresownością i chęcią pomocy innym w ich kłopotach w pracy i w życiu prywatnym można to zadanie zrealizować. Rozpocząć należy od odnowy duchowej i moralnej polskiej rodziny, poprzez: umocnienie więzi małżeńskich, wychowanie dzieci w wierze i tradycji narodowej. Życzyć sobie należy, aby KSKP integrowało rodziny kolejarskie, umacniało więzi przyjaźni w środowisku kolejarskim, co przyczyni się do podniesienia prestiżu kolejarza i wpłynie na pozytywną opinię klientów korzystających z usług PKP.

* ZARZĄD GŁÓWNY *

Prezes KSKP Józef Dąbrowski

Zarząd Główny to:

-prezes - Józef Dąbrowski (Kraków)

-vice prezes - Teresa Adamska (Lublin)

-vice prezes - Wacław Schulta (Gdańsk)

-członek - Hanna Januszewska (Bydgoszcz)

-członek - Andrzej Baronowski (Stargard Szczeciński)

ks. Ryszard Marciniak i ks. Eugeniusz Zarębiński

Opiekę duchową sprawują:

-ks. Eugeniusz Zarębiński - krajowy duszpasterz kolejarzy

-ks. Ryszard Marciniak - krajowy animator KSKP

Z członkami Zarządu można skontaktować się e-mailem, po wybraniu myszką odpowiedniego nazwiska.

linia kwiatowa

"KOLEJARZE! NIE DAJCIE SIĘ DZIELIĆ. BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI. - JAN PAWEŁ II"