Kontakt z nami przez e-mail.
E-mail:
kskp@szczecin.opoka.org.pl

Telefon: 91/4415334
Tel. 91/4715334

Copyrigth: 11.04.2000
Autor strony:
Tadeusz Górski


Strona utworzona dnia 11.04.2000
przy pomocy programu Pajączek

Pomógł Pajączek


Lokomotywa pielgrzymkowa w peronie na stacji Częstochowa.
św. Katarzyna Aleksandryjska św. Rafał Kalinowski bł. Franciszek Rogaczewski

* PATRONI *

Rozmiar: 4491 bajtów

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Rozmiar: 4491 bajtów
Kolejarze obrali sobie za patronów:
św. Katarzynę Aleksandryjską,
św. Rafała Kalinowskiego
i bł. Franciszka Rogaczewskiego
Rozmiar: 4491 bajtów

św. KATARZYNA ALEKSANDRYJSKA

św. Katarzyna

Święto patronalne 25 listopada.

Wywodziła się z królewskiego rodu, urodziła się w 294 roku po Chrystusie w Aleksandrii. Została obdarzona przez naturę wyjątkowymi zdolnościami.
Zdobyła w Aleksandrii wszechstronne wykształcenie i wielu uczonych pogańskich pociągnęła do wiary w Chrystusa.
Już od dzieciństwa zaskakiwała swoim niezwykle chłonnym umysłem. Jej nauczycielami byli najsławniejsi mędrcy, dzięki czemu uzyskała solidne wykształcenie i przyjęła wiarę chrześcijańską. Za panowania cesarza Maksencjusza nakazano wszystkim w Cesarstwie Rzymskim składać ofiary bogom. Wtedy to 18-letnia Katarzyna, dziewica wspaniałej urody i tęgiego umysłu, wystąpiła przed cesarzem, mówiąc mu o niedorzeczności tego nakazu. Zarzuciła mu okrucieństwo i niesprawiedliwość w stosunku do prześladowanych chrześcijan. Cesarz nie potrafiąc się oprzeć mądrości argumentacji Katarzyny, wyznaczył 50 uczonych filozofów, aby ją przekonali o niedorzeczności wiary w Chrystusa. Niestety dziewczyna była nieugięta, co więcej, przekabaciła mędrców na swoją stronę, za co ponieśli śmierć męczeńską. W czasie prześladowań chrześcijan w IV w., odrzucając prośbę władcy wschodniej części imperium rzymskiego - Maksymiana o swoją rękę.
Katarzynę uwięziono a ta podczas odwiedzin nawróciła cesarzową Augustę i towarzyszącego jej Porfirjusza z 200 żołnierzami. Za karę Katarzyna miała się wyrzec swej wiary przed cesarzem. Nie zrobiła tego. Została skazana na śmierć przez z broniącą ją cesarzową Augustą i Porfirjuszem. Gdy uruchamiano machinę na której miała umrzeć, nagle pękły sznury, którymi była związana, a machina się rozpadła. W ostateczności ścięto ją mieczem ok. roku 311.
Tradycja podaje, że jej ciało zostało przeniesione na górę Synaj przez aniołów. Kult i okoliczności męczeńskiej śmierci Katarzyny rozsławił Jej imię. Był i jest niesłychanie rozpowszechniony.
W VI w. na górze Synaj wybudowano klasztor ku Jej czci, w którym przez wieki prowadzono badania z zakresu kultury wczesnochrześcijańskiej.
Malowali ją Correggio, Tintoretto, Caravaggio i Raffael.
Joanna dArc zaliczała ją do swoich trzech głównych patronek.
Znalazła się na liście najważniejszych 14 świętych Wspomożycieli.
Wspólnie ze świętą Urszulą opiekuje się paryską Sorboną. Św. Katarzyna jest patronką kolejarzy.
Kolejarze z Mysłowic, zakładając w 1851 roku swój pierwszy związek zawodowy, za patronkę wzięli św. Katarzynę (cztery lata po wybudowaniu linii kolejowej Mysłowice - Wrocław).
Kult świętej Patronki przetrwał w sercach kolejarzy po dzień dzisiejszy. Świadczą o tym liczne wizerunki św. Katarzyny w polskich lokomotywowniach i wagonowniach, oraz na starych i nowych sztandarach.


Postać św. Katarzyny:

* W ikonografii postać św. Katarzyny przedstawiana jest na figurach i obrazach jako:
- dziewczyna królewska
- z koroną na głowie
- mieczem, książką, palmą
- podtrzymująca koło z ostrymi hakami, służące do torturowania ofiar przemocy.
Czasem ukazywana w trakcie mistycznych zaślubin z Chrystusem, lub nawiedzana przez Chrystusa w więzieniu.

... tak to właśnie mistrzowie dłuta i pędzla przedstawiali św. Katarzynę Aleksandryjską.
Jest patronką zakonu katarzynek. Także adwokatów, filozofów, kolejarzy, kołodziejów, młynarzy, modystek, mówców, literatów, przewoźników, prządek, stowarzyszeń literackich, studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów i prostego ludu.


Anioł trębacz Anioł trębacz

HYMN

do św. Katarzyny

Święta Katarzyno, dziś kolejarska brać
za Twoją przyczyną cześć Bogu Stwórcy chce dać
Święta Katarzyno, tyś opiekunką nam
błogosław nasz trud na kolei,
rodziny i polski ten kraj.

Ref. Módl się za nami, módl się za nami.

Święta Katarzyno - Ty wiesz jak wiele zła
wyrządzić może człowiek,
gdy Boga przestanie się bać.
Święta Katarzyno - o łaskę Boga proś
by nasze - polskie dzieci spokojny miały los.

Ref. Módl się za nami, módl się za nami.

Święta Katarzyno - nie dozwól zgubić się,
strzeż wiary w naszych sercach
i uchroń nas przed złem.
Święta Katarzyno - te modły - to nas głos,
głos polskich kolejarzy;
ach proś za nami, wciąż proś.

Ref. Módl się za nami, módl się za nami.


5-cio linia 5-cio linia

PIEŚŃ  Cześć oddawajmy świętej Katarzynie,
  Której po całym świecie imię słynie,
  Czyni ją sławną okrutne męczeństwo,
  Sławy dodaje Bogu posłuszeństwo.

  	Kogóż nie zdziwi jak Boga wielbiła,
	Gdy wszystek żywot Jemu poświęciła,
	A Bóg w nagrodę za odważne czyny,
	Wsławił po świecie imię Katarzyny.

  Ciebie za wiarę męczą torturami,
  W koło wbitymi targają hakami,
  Gdy się nad Tobą już dość napastwili,
  Głowę od ciała mieczem oddzielili.

  	Teraz o Panno już w niebie godujesz,
	Z Twoim Oblubieńcem wiecznie się radujesz,
	Przez krótki żywot wiaryś dotrzymała,
	A za to wiecznych rozkoszy doznała.

 O Katarzyno, sprawże niech kochamy
 Tę wielką cnotę i postanawiamy
 Jezusa kochać w tym życiu serdecznie,
 Aby po śmierci z nim cieszyć się wiecznie.


Anioł Anioł

Módlmy się:

Święta Katarzyno, kolejarze czczą Cię jako patronkę. Weź w opiekę ich trudną i odpowiedzialną pracę, pomagaj im w czujności, aby dobrze służyli swoim bliźnim. Strzeż życia i zdrowia podróżujących i orędownictwem swoim pomóż dojść do ostatecznego celu.

Amen.

Rozmiar: 4491 bajtów
kwiaty
Rozmiar: 4491 bajtów

św. RAFAŁ KALINOWSKI

Święto patronalne 20 listopada.
św. Rafał K. Zdjęcie zostało wykonane bez zgody Rafała Kalinowskiego 30 marca 1897 roku.

Józef Kalinowski urodził się 01.IX.1835 roku.

Został zesłany na katorgę za udział w powstaniu styczniowym.

W Usolu Syberyjskim przeżył nawrócenie.

Tu zrodziło się Jego powołanie kapłańskie i zakonne.

Po powrocie do Europy wstąpił do karmelitów, przyjmując imię RAFAŁA od św. Józefa.

Był założycielem klasztoru karmelitańskiego w Wadowicach.

+ + + Zmarł w 1907 roku + + +.

===>>> Dnia 22 czerwca 1983 roku papież Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach ogłosił RAFAŁA KALINOWSKIEGO błogosławionym.
===>>> Dnia 17 listopada 1991 roku w Rzymie zaliczył go w poczet świętych.


Ciekawostki:

- Parafia katolicka w Usolu Syberyjskim k. Irkucka 12 marca br. otrzymała relikwie św. Rafała Kalinowskiego, który przed ponad wiekiem w tej właśnie miejscowości przebywał na zesłaniu.
- Staraniem bp. Mazura w Usolu ma powstać sanktuarium ku czci św. Rafała.
- W Usolu mają także powstać klasztory karmelitów: męski i żeński.
Ten drugi ma się stać miejscem modlitw sióstr w intencji ofiar i pomordowanych na ziemi syberyjskiej oraz spotkań Polaków z Syberii, Polski i z całego świata.
Będzie to dar Polonii amerykańskiej dla wielu naszych rodaków z kraju.
- W Radomiu jest kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Rozmiar: 4491 bajtów
kwiaty
Rozmiar: 4491 bajtów

bł. FRANCISZEK ROGACZEWSKI

BŁ. FRANCISZEK ROGACZEWSKI Ks. Franciszek Rogaczewski żył w latach 1892-1940. Urodzony 23 XII 1892 w Lipinkach w licznej rodzinie mistrza rzeźnickiego Leonarda i Anny z Laskowskich. Wychowywał się od 1894 w Lubichowie, dokąd rodzina się wyprowadziła. Kształcił się w Collegium Marianum w Pelplinie (1905-10) oraz w gimnazjum w Chełmnie. Egzamin dojrzałości z łożył w 1913 r.
Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie otrzymał 16 III 1918 święcenia kapłańskie.
Proboszcz polskiej parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, wyjątkowy spowiednik. Aresztowany l września 1939 r., po długich torturach został rozstrzelany 11 stycznia 1940 r. w pobliżu Gdańska. Na krótko przed zabraniem na egzekucję powiedział do swojego wikariusza, razem z nim uwięzionego: "Wiesz, czuję, że zginę; powiedz moim ukochanym wiernym w kościele Chrystusa Króla, że chętnie oddam swe życie za Chrystusa i ojczyznę".

Papież Jan Paweł II dokonał w Warszawie 13 czerwca 1999 roku dokonał beatyfikacji 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej, jednym z nich był
sługa boży ks. FRANCISZEK ROGACZEWSKI.linia kwiatowa

"KOLEJARZE! NIE DAJCIE SIĘ DZIELIĆ. BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI. - JAN PAWEŁ II"