SZCZECIN

ŻE ŚMIECH TO ZDROWIE - KAŻDY CI TO POWIE...
Herb Szczecina H U M O R Y