Kontakt z nami przez e-mail.
E-mail:
kskp@szczecin.opoka.org.pl

Telefon: 91/4415334
Tel. 91/4715334

Copyrigth: 01.02.2001
Autor strony:
Tadeusz Górski


Strona utworzona dnia 11.04.2000
przy pomocy programu Pajączek

Pomógł Pajączek
CZY WIECIE, ŻE???

Ciekawe informacje na temat
katolików-kolejarzy, ich św. patronów,
PKP i tym podobne tematy...

54. W Szczecinku 20.11.2011 roku poświęcono Rondo św. Katarzyny.


53. 27 kwietnia 2016 roku na audiencji w Watykanie papież Franciszek
otrzymał specjalny prezent – bilet PKP Intercity

zapraszający do Polski na Światowe Dni Młodzieży.
Kolejarze wręczyli papieżowi również konduktorską czapkę.


52. Chcesz wiedzieć, jak Służba Bezpieczeństwa PRL walczyła ze
św. Katarzyną Aleksandryjską - kliknij TU po relację W. Skalskiego!!!.


51. Sługa Boży Izydor Zorzano (1902-1943 pracował jako inżynier na kolei) był pierwszym członkiem Opus Dei. Wydawnictwo APOSTOLICUM w maju 2006 wydało po polsku jego biografię. Izydor nauczał nas niesamowitej prawdy:, że można służyć Kościołowi bez przywdziewania sutanny czy habitu. Może być najprawdopodobniej
pierwszym świętym kolejarzem.


50. Kardynał Stanisław Dziwisz jest synem kolejarza z Raby Wyżnej, koło Nowego Targu.


49.W dniach 29-30.09.2006 roku przypadała 60-ta rocznica Lokomotywowni Szczecin Port Centralny (obecnie Zakładu Taboru).


48. 27 września 2006 o godz. 10.00 w katedrze polowej w Warszawie była odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji 80-lecia Przedsiębiorstwa PKP.


47. 27 maja 2006 r. w trakcie drogi powrotnej z Łagiewnik do Krakowa, papież Benedykt XVI pobłogosławił i poświęcił POCIĄG PAPIESKI. Ojciec Święty przyjął, także dar od polskich kolejarzy, model - wierną kopię pociągu papieskiego.


46. MACHALSKI Henryk (1835-1919) inżynier kolejnictwa w 1879 skonstruował mikrofon węglowy do aparatów telefonicznych.


45. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej istnieje ponad 40 kół
Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.


44. W roku szkolnym 2002/3 w Polsce było tylko 10 szkół kolejowych.


43. 17 maja 1992 roku sprowadzono do Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej Relikwie św. Rafała Kalinowskiego, Karmelity Bosego, którego życie było bardzo związane z Ostrą Bramą w Wilnie. Uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski wraz z przedstawicielami Episkopatu Polski. Tego dnia Ksiądz Biskup Ordynariusz Edward Materski ustanowił przy tym Sanktuarium Kapitułę, której celem jest szerzenie kultu Matki Miłosierdzia i utrzymanie łączności z Wilnem.


42.Jedną z cennych pamiątek 160 rocznicy uruchomienia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (DŻWW) i jej pierwszego odcinka - jest okolicznościowa broszura Marii Balickiej i Marka Moczulskiego: Władysław Stanisław Reymont (kolejarz-noblista). Był on pracownikiem DŻWW i wielkim pisarzem. Autorzy kładą nacisk na kolejowe aspekty życia laureata Literackiej Nagrody Nobla w 1924 roku za CHŁOPÓW i ZIEMIĘ OBIECANĄ. Opowiadają o jego dziecięcej fascynacji pociągami, pracy w służbie drogowej na kolei oraz związanych z tym obserwacjach i pierwszych próbach pisarskich oraz zagranicznych podróżach.


41.19 lipca 1978 roku na stację Stargard Szcz. wjechała pierwsza lokomotywa elektryczna.


40.Na początku lat 90-tych funkcjonowało około 50-ciu szkół o profilu kolejowym, a dzisiaj?


39.W Polsce jest przeszło 200 miejsc, w których Polacy otaczają
czczą św. Katarzynę Aleksandryjską (patronkę między innymi kolejarzy).


38.W Wielkiej Brytanii parowozy przestały kursować już w 1968 roku?!


37.  Ksiądz January Grygier, proboszcz z Mostówki jest nazywany kapelanem modelarzy kolejowych. Zbudował dioramę (makietę 180 x 40 cm) - stację, lokomotywę z tuzinem wagonów przedstawiające wiersz Tuwima LOKOMOTYWA. Na makiecie są także elementy z PTASIEGO RADIA, RZEPKI i SKAKANKI.


36.  Dnia 4 maja 2004 roku obchodziliśmy 24-tą rocznica święceń kapłańskich ks. Ryszarda Marciniaka.


35.  15.VI.2003 roku - obchodziliśmy 158 rocznicę uruchomienia Drogi Żelaznej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ.


34.  Krajowy duszpasterz kolejarzy ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński 15.VI.2003 roku obchodził 20 rocznicę kapłaństwa (święcenia otrzymał 31.III.1983 roku).


33.  Dnia 1.III.2003 roku (1933) obchodziliśmy 70 lecie eksploatacji magistrali węglowej.


32.  Czy wiecie, że w Bitwie Warszawskiej 1920 roku poderwał do walki, z bronią w ręku uczniów Technikum Kolejowego w Warszawie ksiądz Ignacy Skorupko, który był wtedy mianowany szkolnym katechetą.


31.  Czy wiecie, że do Technikum Kolejowego w Warszawie uczęszczał Konstanty Ildefons Gałczyński?
Jego arkusz ocen znajduje się w szkolnym muzeum.


30.  12.VI.2002 roku serwis www KSKP Koła Szczecin obchodzi
2-gą rocznicę pobytu w sieci internetowej.


29.  26.IV.2002 roku dokonano poświęcenia i oddano do użytku podróżnych kaplicę (3-cią z kolei) w budynku dworca Wrocław Główny..


28.  Do warszawskiego Zakładu Taboru - zgłosił się student (malarz-amator), który zadeklarował się, że będzie malował pudła lokomotyw na różne kolory (własnym kosztem).


27.  W grudniu 2001 roku - przypada 70 rocznica powstania Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.


26.  13 grudniu 2001 roku - to pamiętna już 20 rocznica, także dla kolejarzy - wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.


25.  24 września 1926 roku - utworzono PKP, czyli w 2001 roku
minęło 75 lat.
Przystąpiono także w 2001 roku do podziału PKP na spółki
(następuje rozpad przedsiębiorstwa państwowego).


24.  18 września 2001 roku - KSKP Koło Szczecin uruchomiło jako pierwsze w telefonach komórkowych swój serwis WAP pod adresem: http://wap.wapgate.pl/kskpszczecin.


23.  1000-czny - internauta, odwiedzający nasz serwis www był 16 września 2001 roku (tj. po 462 dniach).


22.  W lipcu 2001 roku - w Skansenie Taboru Kolejowego w Choszcznie usunięto ostatnie lokomotywy i inny tabor, oraz tablicę informacyjną nad bramą. Tak pozbawiono nas SKANSENU na naszym terenie.


21.  12 czerwca 2001 roku - minął ROK - jak KSKP Koło Szczecin jest w internecie.
Przez ten czas serwis nasz odwiedziło 830 osób.


20.  W Pobiedziskach koło Poznania, od maja 1998 roku otwarty jest SKANSEN MINIATUR BUDOWLI HISTORYCZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH. Można tam oglądać kościoły pw. św. Katarzyny z Węglewa, św. Michała Archanioła z Pobiedzisk i katedrę z Gniezna. Wszystko to jest 20 razy mniejsze od orginału.


19.  Kiedyś, gdy w naszym kraju produkowano samochody WARSZAWA, - kolejarze przerobili ją na drezynę jeżdźącą po torach PKP.


18.  Czy wiesz, że gdy 30. IV. 2000 roku pielgrzymowaliśmy do Myśliborza, to w tym samym czasie OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ogłosił siostrę FAUSTYNĘ ŚWIĘTĄ.


17.  Czy wiesz, że w SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA w Szczecinie:
- jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu
- można skorzystać ze spowiedzi w wieczystym konfesjonale
- codziennie o godz. 15.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.


16.  Muzeum Zabawek w Kielcach i Karpaczu w swoich zbiorach ma także zabawki o tematyce kolejowej (takie jak pociągi itp.).


15.  Gwizdawki kolejowe, a wśród nich syrena z lokomotywy wąskotorowej "lidka", znajdują się w MUZEUM SZKOLNYM GWIZDKA w Gwizdałach.


14.  Kolej wkroczyła w XXI wiek z 23 czynnymi parowozami (lokomotywami parowymi) normalnotorowymi.


13.  W dniu 30 listopada 1952 r. w bazylice pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie przy ul. Bogurodzicy, to właśnie tu w Szczecine, ks. Stefan Wyszyński otrzymał depeszę mons. Montaniego, przywiezioną przez ks. Goździewicza, informującą o obdarzeniu przez Ojca Świętego, jego Ekscelencji godnością Kardynalską.


12.  Podczas prac renowacyjnych (na początku kwietnia 2001 roku) w sosnowieckim kościele kolejowym DROGI KRZYŻOWEJ, odkryto że jej autorem może być sam Tetmajer.


11.  Pan Jerzy Stopa - kolejarz ze Skarzyska Kamiennej, z zamiłowania szopkarz, w 1992 roku zbudował żłóbek na placu św. Piotra w Rzymie, a w 1993 w Międzynarodowym Konkursie Szopkarskim zdobył 3-cie miejsce.


10.  Unikalny sztandar z wizerunkiem św. Katarzyny ZJEDNOCZENIA KOLEJOWCÓW POLSKICH w Gądkach z 1930 roku, można było oglądać 25.11.2000 roku na warszawskim DWORCU CENTRALNYM w Święto Kolejarzy.


9.  W 1998 roku UNIA KATOLICKICH KOLEJARZY FRANCUSKICH obchodziła 100 - lecie swego istnienia (1898 - 1998).


8.  Kościoły pw. św. Rafała Kalinowskiego są jeszcze w Radomiu i Ełku.


7.  Św. Katarzyna jest patronką: kolejarzy, tramwajarzy, paryskiej Sorbony, nauki, bibliotekarzy, filozofów, studentek, uczącej się młodzieży, kołodziejów i młynarzy.


6.  Imię KATARZYNY wywodzi się z greckiego, a na polski tłumaczy się jako CZYSTY - BEZ SKAZY.


5.  Ciało św. Katarzyny po śmierci zostało umieszczone na szczycie góry Synaju, tam gdzie BÓG dał prawo Mojżeszowi (w tym samym miejscu).


4.  Pod imieniem KATARZYNY historia wylicza 18 świętych kobiet, zasłużonych dla kościoła.


3.  18.02.1985 roku ks. E. Zarębiński został mianowany KRAJOWYM DUSZPASTERZEM KOLEJARZY.


2.  Pierwszy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych został założony przez klejarzy z Mysłowic w 1851 roku i na patronkę obrał sobie św. Katarzynę Aleksandryjską.


1.  W 2001 roku obchodzimy 150 - lecie patronowania św. Katarzyny Aleksandryjskiej braci kolejarskiej.


Wszystkich tych, którzy są w posiadaniu podobnych ciekawych informacji
proszę o przesłanie ich na adres:
List Autor strony: Tadeusz Górski


"KOLEJARZE! NIE DAJCIE SIĘ DZIELIĆ. BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI. - JAN PAWEŁ II"