Kontakt z nami przez e-mail.
E-mail:
kskp@szczecin.opoka.org.pl

Telefon: 91/4415334
Tel. 91/4715334

Copyrigth: 02.02.2001
Autor strony:
Tadeusz Górski


Strona utworzona dnia 11.04.2000
przy pomocy programu Pajączek

Pomógł Pajączek
ŚWIADECTWA WIARY:

Są to fakty będące efektem działalności statutowej KSKP k/Szczecin (w swoim środowisku i otoczeniu),
jakie można zaobserwować po wspólnych spotkaniach
formacyjnych, po pielgrzymkach, Mszach św. itp...

Przebywając w środowisku KSKP czujemy się jak w innym świecie, otacza nas przyjaźń, spokój, opanowanie, członkowie KSKP są jakby innymi ludźmi. Powrót po takich wspólnych spotkaniach do codzienności, to powrót do szarej rzeczywistości .


Podczas głoszenia własnych świadectw na spotkaniach np. formacyjnych, niejednokrotnie widzi się w oczach łzy autentycznego wzruszenia (także w oczach mężczyzn).


Na widok naszych pielgrzymek ludzie przystają i z ciekawością obserwują co się dzieje. Wielokrotnie dołączają do nas (przykładem może być mężczyzna z małym dzieckiem w wózku, który dołączył się do nas w Choszcznie - wzruszający to był widok).


Dużym świadectwem dla otoczenia są np. nasze modlitwy w miejscach publicznych (np. w Choszcznie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego na peronie).


Można zaobserwować jak przechodnie czynią ZNAK KRZYŻA ŚW., zdejmują nakrycia z głowy - podczas mijania naszych pocztów sztandarowych.


Mobilizujące są modlitwy i śpiewy podczas pielgrzymowania autokarem, czy pociągiem dla tych, którzy pierwszy raz uczestniczą w takich pielgrzymkach.


Często podczas pielgrzymek towarzyszyły nam uśmiechy i przyjazne gesty z mijających nas samochodów.


Można było zauważyć inne, bardziej przyjazne podejście POLICJI do nas pielgrzymujących i dających świadectwo wiary. Była większa uprzejmość, uśmiechy i przyjazne gesty.


Częściej można zaobserwować czyniony ZNAK KRZYŻA ŚW. na stanowiskach pracy (np w kabinach maszynisty przed uruchomieniem pociągu).


W środkach komunikacji miejskiej, jak i w czasie jazdy samochodem, podczas mijania obiektów sakralnych coraz częściej czynimy ZNAK KRZYŻA ŚW..


Po spotkaniach formacyjnych, częściej mamy odwagę reagować na zło dziejące się w koło nas, gdyż wiemy że bierna postawa w takich sytuacjach to grzech zaniedbania.


Nasza poetka Halina Rakowska-Jeżyńska w swoich wierszach pobudza nas do refleksji nad życiem, nad pięknem przyrody, miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi.


Fragment wspomnień maszynisty z Lokomotywowni Wrocław
w Wolnej Drogi nr 10 z 11.05.2007:

... Nam zaś przydzielono na pewien okres ST43-179 z lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie. Krótko po jej przyprowadzeniu do Wrocławia miałem pierwsze - i jak się później okazało nie ostatnie - spięcie z maszynistą instruktorem trakcji spalinowej. Obejrzał obie kabiny, w których nie zaaprobował jedynie przyklejonych na środkowych słupkach okiennych, obrazków Matki Boskiej Częstochowskiej. - Nie ja je powiesiłem, więc także ja ich nie zdejmę - odparłem, co bardzo nie spodobało się instruktorowi.


Już od początku grupa maszynistów (i nie tylko) dba, aby na stanowiskach pracy (pojazdach trakcyjnych) w Szczecinie był umieszczony obrazek święty.


Wszystkich tych, którzy w swoim otoczeniu dostrzegli ciekawe fakty będące efektem działalności KSKP
proszę o przesłanie ich na adres:
List Autor strony: Tadeusz Górski


"KOLEJARZE! NIE DAJCIE SIĘ DZIELIĆ. BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI. - JAN PAWEŁ II"