HASŁA PIELGRZYMEK - KSKP Koło Szczecin

Przejdź do treści

Każda Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę
ma swoje hasło przewodnie, które jej przyświeca podczas każdego pielgrzymowania:09-10 listopada
Rok 2024 - XLI OPK:
"..."
- ...

04-05 listopada
Rok 2023 - XL OPK:
"Mocni świadectwem wiary"
- W duchu  dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za  40. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny i 40. lat pielgrzymowania kolejarzy do tronu Matki Bożej...

05-06 listopada
Rok 2022 - XXXIX OPK:
"W przyszłość przez rodzinę"
- W duchu dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za orędowników narodu polskiego i mistrzów duchowych patronów naszych rodzin: św. Jana Pawła II i bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego...

06-07 listopada
Rok 2021 - XXXVIII OPK:
„Wszystko postawiłem na Maryję”
- w duchu dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia...

07-08 listopada
Rok 2020 - XXXVII OPK:
"Obronić wiarę narodu w ramionach Jasnogórskiej Pani"
- w  duchu dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za przewodników  narodu polskiego na ścieżkach wiary św. Jana Pawła II i bł. Stefana  Kardynała Wyszyńskiego Prymasa tysiąclecia...

16-17 listopada
Rok 2019 - XXXVI OPK:
"Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi"
- W duchu dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej w 40 rocznicę I  Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i w 25 rocznicę erygowania KSKP...

17-18 listopada
Rok 2018 - XXXV OPK:
"W służbie Bogu i Ojczyźnie"
- W duchu dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za naszą Ojczyznę, za dar wiary i wolności...

04-05 listopada
Rok 2017 - XXXIV OPK:
"Idźcie i głoście z Maryją"
- w 100 lecie objawień Matki Bożej w Fatimie...

12-13 listopada
Rok 2016 - XXXIII OPK:
"Bądźmy świadkami miłosierdzia"
- W duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej  za łaski Roku Świętego Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski i chrześcijańską Ojczyznę. Podziękowanie za 170 lat istnienia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, której odcinek do Częstochowy został wydłużony 17 listopada 1846 roku. W hymn wdzięczności wpisany XIX Europejski Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy zorganizowany po raz drugi w Polsce – w Lublinie i jego owoce w środowisku kolejarskim.
Przewodniczył i homilię głosił ks. Biskup Artur Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

14-15 listopada
Rok 2015 - XXXII OPK:
"Maryjo prowadź nas drogą nawrócenia!"
- W duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej  
- za czas nam dany, aby przygotować środowisko kolejarskie do 1050. rocznicy Chrztu Polski...
- za ogłoszenie przez papieża Franciszka Świętego Roku Miłosierdzia...
 
- za 170 lat istnienia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, za wszystkich kolejarzy, konstruktorów, naukowców, budowniczych, inżynierów, którzy tworzyli wielkość polskiej kolei, oddawali jej swoje umiejętności i życie.
 
Przewodniczył i homilię głosił ks. Arcybiskup Józef Kupny metropolita wrocławski.

15-16 listopada
Rok 2014 - XXXI OPK:
"Otwórzmy drzwi Chrystusowi"
- W duchu dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II... 20. lat służby środowisku kolejarskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
Przewodniczył i homilię głosił metropolita poznański, Przewodniczący Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.

16-17 listopada
Rok 2013 - XXX OPK:
"Mocni wiarą"
- W duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej  za decyzję Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji Jana Pawła II i drugą pielgrzymkę Jana Pawła II w Ojczyźnie w 1983 roku (30 rocznica), która w okresie stanu wojennego była była ona pielgrzymką nadziei i wolności. 30 lat pielgrzymowania polskich kolejarzy do Domu Matki – Maryi.
Przewodniczył i homilię głosił ks Biskup Wojciech Polak – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

17-18 listopada
Rok 2012 - XXIX OPK:
"Z Maryją drogą wiary"
- W duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za Jana Pawła II w roku 25. rocznicy Jego III pielgrzymki do Ojczyzny i prośby o umocnienie wiary w Kościele - naszym domu...
Przewodniczył i homilię głosił ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński.

12-13 listopada
Rok 2011 - XXVIII OPK:
"Z Maryją budujemy komunię z Bogiem"
- W duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za beatyfikację Jana Pawła II papieża z rodu Polaków...
W roku poświęconym wielkim synom Narodu, w 110 rocznicę urodzin modlitwa o beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku poświęconym Maksymilianowi Marii Kolbe, modlitwa o wstawiennictwo męczennika miłości, który uczył, jak żyć w miłości do Boga i drugiego człowieka.
Przewodniczył i homilię głosił ks. Biskup Kazimierz Ryczan - ordynariusz diecezji kieleckiej.

06-07 listopada
Rok 2010 - XXVII OPK:
„Wzorem Maryi  bądźmy świadkami  Miłości”
- W duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszko...
30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i 25-lecie Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy powołanego w lutym 1985 roku decyzją 204 Konferencji Episkopatu Polski. Dziękowaliśmy Bogu i jego Matce za służbę kapłanów duszpasterzy kolejarzy, za ich przewodniczenie kolejarskiej wspólnocie.
Przewodniczył i homilię głosił ks. abp. Tadeusz Gocłowski z diecezji gdańskiej.

07-08 listopada
Rok 2009 - XXVI OPK:
"Polski kolejarz w służbie życia"
- Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za dar życia...
W Roku Kapłańskim wyrażamy wdzięczność naszym duszpasterzom, za posługę kolejarskim rodzinom i modlimy się o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II. Przeżywaliśmy także 15. rocznicę erygowania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i za to również wyrażamy wdzięczność Panu Bogu, Matce Najświętszej i ludziom dobrej woli.

08-09 listopada
Rok 2008 - XXV OPK:
"Polski kolejarz uczniem Chrystusa"
-  Dziękczynienie za 25. lat trwania wspólnoty duszpasterstwa kolejarzy, wdzięczność duszpasterzom kolejarzy, za posługę środowisku i rodzinom kolejarskim...
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Stanisław Budzik Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

10-11 listopada
Rok 2007 - XXIV OPK:
"Przypatrzmy się powołaniu naszemu"
- Dziękczynienie za dar życia i świętości św. Rafała Kalinowskiego w 100-lecie jego śmierci.
Uroczystej Mszy św. przewodniczy i homilię głosił ks. biskup Józef Wysocki z diecezji elbląskiej.

04-05 listopada
Rok 2006 - XXIII OPK:
"Trwajcie mocni w wierze w łączności z Maryją"
-  W 50. rocznicę Ślubów Jasnogórskich narodu polskiego, jako dziękczynienie za doznane łaski, modlitwa o owoce pielgrzymki Benedykta XVI do Polski, o beatyfikację i wypełnienie testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II i dziękczynienie Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego...
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Tadeusz Płoski - biskup polowy Wojska Polskiego.

05-06 listopada
Rok 2005 - XXII OPK:
"Dziękczynienie za dar Eucharystii"
-  Dziękczynienie za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II...
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Jan Śrutwa, ordynariusz zamojsko-lubaczowski.

06-07 listopada
Rok 2004 - XXI OPK:
"Mocą eucharystii Chrystus czyni nas świadkami nadziei"
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.

08-09 listopada
Rok 2003 - XX OPK:
"Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei"
-  Podziękowanie za dar XXV lat służby Ojca Świętego Jana Pawła II u steru łodzi Piotrowej...
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki.

09-10 listopada
Rok 2002 - XIX OPK:
"Bóg bogaty w miłosierdzie"
-  Dziękczynienie za Ojca Świętego Jana Pawła II, za owoce Jego tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny w środowisku kolejarskim.
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Wojciech Ziemba, metropolita białostocki.

10-11 listopada
Rok 2001 - XVIII OPK:
"SURSUM CORDA – w górę serca"
-  Dziękczynienie  za Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Uroczystej Mszy Świętej ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Stanisław Stefanek, ordynariusz łomżyński.

04-05 listopada
Rok 2000 - XVII OPK:
"Chrystus potrzebuje naszego świadectwa"
-  Dziękczynienie za dary Roku Jubileuszowego.
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Edmund Piszcz, metropolita warmiński.

07-08 listopada
Rok 1999 - XVI OPK:
"Wszyscy jesteśmy powołani do świętości"
-  Dziękczynienie za owoce pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny i za beatyfikację duszpasterza kolejarzy ks. Franciszka Rogaczewskiego.
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki.  

07-08 listopada
Rok 1998 - XV OPK:
"Mocą darów Ducha Świętego Kolejarze służą Bogu i Narodowi"
-  Podziękowanie za XX lat służby Ojca Świętego Jana Pawła II u steru łodzi Piotrowej.
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański.

08-07 listopada
Rok 1997 - XIV OPK:
"Wierni wojciechowemu dziedzictwu"
Centralnej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. arcybiskup Życiński, metropolita lubelski.

09-10 listopada
Rok 1996 - XIII OPK:
"Trwajcie mocno w wyznawaniu wiary" (Hbr.4.14)
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Edward Frankowski z Sandomierza.

11-12 listopada
Rok 1995 - XII OPK:
Uroczystej Mszy św. ze Szczytu Jasnej Góry przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Jan Szlaga z Pelplina.

12-13 listopada
Rok 1994 - XI OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Kazimierz Ryczan.

13-14 listopada
Rok 1993 - X OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczy i homilię głosił ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski.

14-15 listopada
Rok 1992 - IX OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczy i homilię głosił ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański.

16-17 listopada
Rok 1991 - VIII OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Władysław Miziołek z Warszawy, homilię głosił ks. biskup Edward Frankowski z Sandomierza.

17-18 listopada
Rok 1990 - VII OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Jan Śrutwa z Lublina.

18-19 listopada
Rok 1989 - VI OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Czesław Domin z Katowic.

19-20 listopada
Rok 1988 - V OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Tadeusz Gocłowski z Gdańska.

21-22 listopada
Rok 1987 - IV OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Władysław Miziołek z Warszawy.

22-23 listopada
Rok 1986 - III OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup Władysław Miziołek z Warszawy.

23-24 listopada
Rok 1985 - II OPK:
Centralnej Mszy św. przewodniczył i homilię głosił ks. biskup dr Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski.

24-25 listopada
Rok 1984 - I OPK:
I-sza OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KOLEJARZY na Jasną Górę.

                               
............................................

© Copyright 2020-2024 - KSKP Koło Szczecin - Wszelkie prawa zastrzeżone. - /TADEUSZPL/
Wróć do spisu treści