Logo KSKP Logo KSKP

KSKP Koło SZCZECINHerb Szczecina Baner Szczecina.

GAZETA NA SPOTKANIE

ALBUMY FOTO ZE SPOTKANIA KSKP W SZCZECINIE:


MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE FARNYM - 03.X.2003 r.
REJS STATKIEM DZIEWANNA - 04.X.2003 r.
SANKTUARIUM SŁONECZNEJ KRÓLOWEJ POLSKI - 04.X.2003 r.
KONKATEDRA W KAMIENIU POMORSKIM - 04.X.2003 r.
TRZĘSACZ - 04.X.2003 r.
SPOTKANIE WIECZORNE - 04.X.2003 r.
MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ - 05.X.2003 r.


Poniżej przedstawiamy plan spotkania:

Ogólnopolskiego Spotkania Formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich


Szczecin 03 - 05 październik 2003 r.


Kościół pw. NSPJ

Poznawać, kochać, naśladować Chrystusa
w towarzystwie i szkole Jego Najświętszej Matki.

- "Rosarium Virginis Mariae, 3" Jan Paweł II

Raduj się, Miriam, łaską przepełniona.Motto spotkania:

"Uczyć się Chrystusa, od Maryi. Głosić Chrystusa z Maryją"

Piątek 03.X.2003 r.

- 12.00-18.00 - przywitania i odbiór przyjeżdżających gości spotkania - na Potulickiej 54 i dalej zakwaterowanie na ulicy "Ku Słońcu" u o.o. Salezjanów.
- 18.00-18.30 - kolacja.
- 18.30-19.00 - przejazd do kościoła Farny przy ul. Bogurodzicy.
- 19.00-21.00 uroczysta Msza św. koncelebrowana z duszpasterzami kolejarzy pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Kruszyłowicza, z udziałem kolejarzy, zakładów pracy, z konferencją tematyczną.
Temat 1. "Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał (Łk.10,16)."
- 21.30.-22.00 - przejazd do o.o. Salezjanów na nocleg.

Sanktuarium na os. Słonecznym

Sobota 04.X.2003 r.

- 06.00-06.45 - pobudka i toaleta.
- 06.45-07.05 - śpiew godzinek do NMP.
- 07.05-07.30 - śniadanie. - 7.30 - wyjazd autobusem na nabrzeże "DZIEWANNY".
- 08.00-10.15 - konferencja tematyczną na statku "Dziewanna", rejs po porcie z śpiewem "Wypłyń na głębię".
Temat 2. ...z Novo Millennio Ineunte.
- 10.15-11.45 - przejazd do Konkatedry w Kamieniu Pomorskim (w drodze zatrzymanie na modlitwę w Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym), wspólna fotografia na schodach Sanktuarium, (w czasie podróży modlitwa różańcowa).
- 12.00-14.30. Msza św. koncelebrowana p. przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Kolejarzy Polskich ks. Kanonika Eugeniusza Zarębińskiego. Homilię - wygłosi ks. Ryszard Marciniak - krajowy moderator KSKP.
Temat 3. "Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed roztropnymi i uczonymi, a objawiłeś je prostaczkom" - (Łk10,21).
Zwiedzanie Konkatedry i koncert organowy.
- 14.30-15.00 - przejazd do miejscowości Trzęsacz. Obiad w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym. Spacer nad morzem.
- 16.30-18.00 - powrót do Szczecina.
- 19.00-19.30 - kolacja.
- 20.00-21.30 - promocja miasta Szczecina i działalności KSKP Koła Szczecin, czas na wymianę wrażeń, spotkanie przy herbatce.
- 21.30-22.00 - modlitwa wieczorna.

Trzęsacz

Niedziela 05.X.2003 r.

- 07.00-08.00 - pobudka i toaleta.
- 08.00-08.30 - jutrznia.
- 08.30-09.00 - śniadanie.
- 10.00-10.20 - przejazd do Katedry pw. św. Jakuba.
- 10.30 - Msza św. kończąca spotkanie formacyjne Koncelebrowana przez J.E. ks. Arcybiskupa Kamińskiego lub ks. kanonika Jana Kazieczko i duszpasterzy z nauką tematyczną.
Temat 4. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich, bowiem należy Królestwo niebieskie" (Mk. 10,14 Naśladowanie Chrystusa dzisiaj).
- 12.00-12.20 - przejazd do oo. Salezjanów na obiad. Osoby wyjeżdżające o godz. 12.35 i 12.43 na dworzec główny /suchy prowiant/.
- 12.30-14.00 - obiad i pożegnanie gości. Organizatorzy.

PS.
Organizatorzy zastrzegają sobie dokonywanie zmian i poprawek w programie. Nie będą one istotne a korekty dotyczyć mogą aktualnych okoliczności.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Kontakt przez stronę internetową: http://www.kskp.szczecin.opoka.org.pl

Odpowiedzialny za listę uczestników: Marian Hernik tel. kol. 879-4326

Odpowiedzialny za wszystko: Tadeusz Groszyk tel. kol. 879-5558

t.groszyk@pkp.com.pl lub groszykted@wp.pl

Przewidywany koszt uczestnictwa max. 70 zł (siedemdziesiąt złotych).

Wszystko będzie dobrze, Panu Bogu niech będą dzięki.
Serdecznie Zapraszamy       Szczęść Boże
GAZETA NA SPOTKANIE

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ