PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

SZCZECIN

Regionalne Spotkanie Formacyjne kół KSKP i Duszpasterstwa Kolejarzy Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 16-18 marca 2001 Szczecin - Stargard

Wolna droga Pociąg na spotkanie KSKP

Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
Koło Szczecin i Koło Stargard Szczeciński

w ROKU PRYMASA TYSIĄCLECIA

przedstawiają program spotkania:

które odbyło się 16-18.III.2001 roku:


Motto :"Różaniec wprowadza nas w żywą łączność z Jezusem poprzez Serce Jego Matki" Jan Paweł II

ZAPROSZENIE

Artykuł w WOLNEJ DRODZE.

Rozmiar: 5688 bajtów

TAKI BYŁ PROGRAM:

Piątek 16 marca kościół p.w. św. Dominika pl. Ofiar Katynia 1 w Szczecinie:

godz. 16.00 - rozpoczęcie spotkania. Modlitwa o dary Ducha Świętego.
Prezentacja kół Szczecin, Stargard Szcz, Gryfino, Chojna , Świnoujście i zaproszonych gości.
godz. 17.00 - konferencja " Ojciec Święty Jan Paweł II i jego nauczanie".
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
godz. 18.30 - Msza św. z homilią.
godz. 19.20 - procesja różańcowa na Jasne Błonia do pomnika Ojca Świętego.
godz. 20.10 - wspólna fotografia i zakończenie.Sobota 17 marca Zespół Szkół Kolejowych ul. Kusocińskiego 1 w Szczecinie.

godz. 11.00 - przywitanie uczestników, orkiestra szkolna - koncert i rozpoczęcie.
godz. 11.30 - konferencja "Nauczanie Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia" z uczestnictwem księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego współwięźnia Prymasa.
godz. 13.30 - obiad.
godz. 14.30 - konferencja, praca w grupach temat "Podstawowe zasady poprawnej Komunikacji" prezentacja strony internetowej, praca z uczestniczącą młodzieżą, prezentacja rodzin, osobiste świadectwa....
godz. 16.30 - kawa, herbata, kanapki.
godz. 17.30 - przejście uczestników do Katedry.
godz. 18.00 - Msza Św. i zakończenie.


Niedziela 18 marca Kolegiata Mariacka i Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim.

godz. 11.00 - rozpoczęcie Msza św. - Kolegiata.
godz. 13.00 - konferencja "Rozwój wewnętrzny i duchowy podstawą uczestnictwa KSKP".
godz. 14.00 - obiad.
godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego.
godz. 15.15 - dalszy ciąg konferencji i zakończenie, czas dla gości.Taka była ANKIETA: Prosiliśmy uczestników spotkania o skopiowanie poniższej ANKIETY i dostarczenie jej organizatorom.Regionalne Spotkanie Formacyjne kół KSKP i Duszpasterstwa Kolejarzy Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 16-18 marca 2001 Szczecin - Stargard

Prośba organizatorów do uczestników o dokonanie opisu tematu według własnej wiedzy i umiejętności.Opis zostanie wykorzystany podczas prezentacji w czasie konferencji.

1. "Ojciec Święty Jan Paweł II i jego nauczanie", co wiem o nauczaniu Papieża, jakie zdarzenia lub tematy, myśli zostały mi w pamięci, może własne przeżycia. Np. z audiencji lub pielgrzymek Ojca Świętego, przemyślenia, co najbardziej do mnie przemawia, co bym chciał się dowiedzieć, itp.:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. "Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia" - może własne spotkanie z Prymasem, lub jego homilia, co o Nim pisała prasa, które słowa najbardziej pamiętam, co było przeżyciem, co chcę się dowiedzieć, może pytanie, do ks. Kanonika Stanisława Skorodeckiego współwięźnia Prymasa itp.:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

- 1 -
3. "Podstawowe zasady poprawnej komunikacji", co chcę się dowiedzieć, co sądzę o temacie, jakie mam trudności z komunikowaniem się w rodzinie, pracy, środowisku, jakie spostrzeżenia, co jest ważne, czy interesował mnie ten temat, może coś z życia itp.:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

4. "Rozwój wewnętrzny i duchowy podstawą uczestnictwa w KSKP", dlaczego jestem w KSKP, jakie korzyści w rozwoju duchowym odniosłem(am), co daje KSKP dla kolejarzy, czy integruje a może nie, modlitwa i msze intencyjne potrzebne i dlaczego, jaki powinien moim zdaniem być sposób rozwoju, korzyści dla rodzin kolejarzy itp.:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

- Prosimy bardzo uczestników spotkania formacyjnego i napisanie według własnej chęci i możliwości kilka zdań na wymienione tematy i przekazywanie, jeśli to możliwe wcześniej lub w dniu uczestnictwa do Pana Tadeusza Groszyka, lub członków Zarządu Koła.

Serdecznie dziękujemy...

- 2 -Tak wyglądała
pierwsza strona naszej gazety okolicznościowej:

(na dole strony są klawisze do jej przeglądania)

        Strony naszej Gazety Okolicznościowej.      Aby oglądać dalsze strony, skorzystaj z klawiszy pod stroną.

Od początku


ANKIETA PO SPOTKANIU FORMACYJNYM
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ:

Adresat ANKIETY:

1. "Czy brałeś(łaś) udział w REGIONALNYM SPOTKANIU FORMACYJNYM KOLEJARZY W SZCZECINIE I W STARGARDZIE?"


2. "JEŚLI BRAŁEŚ(ŁAŚ) UDZIAŁ, TO SKĄD PRZYJECHAŁEŚ(ŁAŚ)?"


3. "CZY JESTEŚ ZADOWOLONY(A) Z PRZEBIEGU SPOTKANIA?"


4. "TWOJA OPINIA O PRZEBIEGU SPOTKANIA:"RELACJA Z PRZEBIEGU SPOTKANIA


        Kolejarze jako jedna z niewielu grup zawodowych w Polsce dość czynnie i prężnie działa w formacjach katolickich. W diecezji szczecińsko - kamieńskiej są to: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH i DUSZPASTERSTWO KOLEJARZY.
       Zgodnie z planem pracy na rok 2001 w dniach 16-18 marca tego roku zorganizowano REGIONALNE SPOTKANIE KSKP i DK. W założeniach miało to być spotkanie diecezjalne, to znaczy kół ze Szczecina, Stargardu, Gryfina, Chojny i Świnoujścia. Zainteresowanie jednak sięgnęło zenitu i mieliśmy gości prawie z całej Polski, a także 2 osoby z Białorusi. Oprócz naszych regionalnych duszpasterzy był także krajowy duszpasterz kolejarzy: ks. Eugeniusz Zarębiński, krajowy animator KSKP: ks. Ryszard Marciniak, oraz prezes KSKP: poseł Józef Dąbrowski.
Hasło spotkania "Z CHRYSTUSEM W TRZECIE TYSIĄCLECIE" było adekwatne do aktualnego czasu. Natomiast za motto służyły słowa Jana Pawła II "RÓŻANIEC WPROWADZA NAS W ŻYWĄ ŁĄCZNOŚĆ Z JEZUSEM POPRZEZ SERCE JEGO MATKI", które były podstawą szeroko pojętej i gorąco dyskutowanej komunikacji w naszym środowisku.
       Spotkanie rozpoczęło się w pierwszy dzień o godz. 16.00 w szczecińskim kościele św. Dominika modlitwą o dary Ducha Świętego. Następnie odbyła się prezentacja kół i zaproszonych gości. Omówiono ankietę, (która zawierała cztery pytania), odprawiono Drogę Krzyżową i Mszę św., na której homilię wygłosił ks. Eugeniusz Zarębiński. Dzień zakończono procesją różańcową z pochodniami ulicami Szczecina na Jasne Błonie pod pomnik Ojca Świętego.
Przyszła tam także grupa wiernych z parafii Królowej Korony Polskiej, była modlitwa, śpiew i na zakończenie wspólny krąg wokół pomnika.
       17 marca gościliśmy w Zespole Szkół Kolejowych przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie.
Wszystkich przybyłych o godz. 11.00 witała orkiestra, a młodzież szkolna zaprezentowała nam koncert poetycko-muzyczny. Honorowym gościem tego dnia, oprócz dyrekcji szkoły i PKP był ks. Kanonik Stanisław Skorodecki - współwięzień Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jego osobiste świadectwo i wspomnienia z tamtych lat wywarły na wszystkich duże wrażenie.
        Konferencja ks. Ryszarda Marciniaka na temat "Podstawowych zasad poprawnej komunikacji" w obrazowy wręcz sposób przedstawiła nam te zagadnienie.
Były także osobiste świadectwa uczestników, prezentacja rodzin i dalsze omówienie ankiety.
       Wrażenie wywarła prezentacja na dużym ekranie strony internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Koła Szczecin (http://www.kskp.opoka.org.pl), którzy tym przykładem udowodnili, że nowoczesne środki komunikowania się nie są im obce i zachęcają innych do naśladowania.
  Organizatorzy zadbali także o poczęstunek, był obfity obiad, kawa, herbata, ciasto i kanapki, które wszystkim smakowały.
       O godz. 17.00 uczestnicy udali się do Katedry na Mszę św., zwiedzając po drodze Szczecin. Charakter Mszy św. był bardzo uroczysty, zwiedzano wnętrze i kaplicę kolejarzy, w której na zakończenie złożono kwiaty, modlono się do patronów, oraz na pamiątkę uwieczniono wszystkich na fotografii.
       Niedziela 18 marca to ostatni dzień naszego spotkania, który w całości odbył się w gościnnym Stargardzie.
Uroczysta Msza św. odbyła się w Kolegiacie Mariackiej, a dalsza część spotkania w Domu Kultury Kolejarza.
       Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową plakietkę, a na okazję spotkania wydaliśmy specjalną gazetkę.
       W tych minionych dniach mogliśmy podzielić się swymi przeżyciami i doświadczeniami z życia w gronie rodzinnym i na terenie zakładu pracy. Pogłębiliśmy swój rozwój duchowy i wewnętrzny dla dobra swojego i otoczenia, gruntując zasady poprawnej komunikacji między pokoleniami w rodzinie, w pracy i w życiu codziennym. Dobrze, że w tych przeżyciach towarzyszyła nam młodzież, inni członkowie KSKP z kraju i redaktorzy Radia Plus i TV Szczecin.
       W otaczającej nas rzeczywistości spotkanie to było wielką ucztą duchową dla pogłębienia naszej wiary. W takiej podniosłej atmosferze rozjechaliśmy się do naszych domów.
       Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim sponsorom, dzięki którym byliśmy w stanie przyjąć tak liczną grupę uczestników. Także tym, którzy swój czas poświęcili dla zorganizowania i skoordynowania całości spotkania należą się serdeczne słowa podziękowania - BÓG ZAPŁAĆ.

T. G. - KSKP Szczecin


Po naszym spotkaniu pozostały wspomnienia,
ale powstała też i poezja,
która dotarła do nas za pośrednictwem ANKIETY e-mailowej.
Dziękujemy i poniżej ją prezentujemy:Stargardzkie wspomnienia

       Przed siedmioma wiekami
       nie zapisany w księgach gotycki architekt,
       wyłowił z nieba stargardzkiej kolegiaty
       jak niebieski rybak ze źródlanego potoku,
       gwiazdy splecione w misternej czasu pajęczynie
       i osadził na strzelistych łukach kolumnowych smukłości
       na kształt królewskiego berła
       i u stóp jako wotum
       złożył Najświętszej Panience
       Patronce ludzkości.


Kolegiata stargardzka

Byłam tam niedawno, kilka dni zaledwie
i zasłyszane słowo wciąż brzmi jeszcze we mnie.
Pod amboną gwiazd, pod płaszczem zapomnienia
skryło się drzewo, bez owocu cienia.
Już chciało uschnąć i odejść cichutko,
lecz ujrzało je czujne gospodarza oko.
Jak troskliwy ojciec, rok miłością sycił.
Czułym gestem zachęcił,
szczerym uśmiechem zasilił.
I czekało drzewo na cudu nastanie.
Rozchyliły się listki ku słowa promieniom,
pękły nieśmiałe pączki dobrocią nabrzmiałe,
i z zielonego kielicha kwiat wychylił się cudny,
a woń jego tak rześka, jak zapachy wiosny.
Mała pszczółka, niczym oczekująca matka,
swym sercem do serduszka miłośnie przywarła
i bez pamięci zasłuchała się w kołysankę cudu.


Życie jak wiatr, brzemienną gałązką tarmosi
i daje światu to, o co Ksiądz Rysiu nas prosi.
Doczekało się płodne drzewo na cudu powstanie,
jak człowiek na Miłości owocobranie.

- Hania . . .

Bydgoszcz 22.03.2001 rok

KILKA ZDJĘĆ Z PRZEBIEGU SPOTKANIA:

Zaproszeni goście.Zaproszeni goście.


Prezes KSKP Koła Szczecin i jego żona.

Tadeusz Jędraszek Prezes
KSKP Koła Szczecin
i jego żona.Powitalny koncert w wykonaniu uczniów z ZSK w Szczecinie.

Powitalny koncert w wykonaniu uczniów z ZSK w Szczecinie.


Przedstawiciele KSKP z różnych regionów Polski.

Przedstawiciele KSKP z różnych regionów Polski.


Ciekawe wystąpienie księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego.

Ciekawe wystąpienie księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego.


Nasza poetka podczas prezentacji swojej twórczości.

Nasza poetka podczas prezentacji swojej twórczości.


Goście podczas Mszy św. w Katedrze.

Goście podczas Mszy św. w Katedrze.


Przed kaplicą KSKP Koła Szczecin w Katedrze.

Przed kaplicą KSKP Koła Szczecin w Katedrze.


Modlitwa przed kaplicą KSKP Koła Szczecin w Katedrze.

Modlitwa przed kaplicą KSKP Koła Szczecin w Katedrze.


Przed kaplicą KSKP w Stargardzie Szczecińskim.

Przed kaplicą KSKP w Stargardzie Szczecińskim.


Ks. Eugeniusz podczas sprawowania Mszy św..

Ks. Eugeniusz podczas sprawowania Mszy św..


Podczas sprawowania Mszy św..

Podczas sprawowania Mszy św..
STRONA GŁÓWNA

Autor strony: Tadeusz Górski
Strona utworzona dnia 20.02.2001