Spotkanie Formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
w Rzeszowie w dniach 18-20 maja 2001r.Widok na Rzeszów...

    W spotkaniu z Koła Szczecin udział wzięli:
        ˇ Kruszyna Kazimierz
        ˇ Kościuszyk Tadeusz
        ˇ Ruszak Józef
        ˇ Czajkowska Wanda
        ˇ Baranowski Andrzej
     Dzień pierwszy rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. Chrystusa Króla, którą odprawił i homilie wygłosił J.E. Biskup Kazimierz Górny. Kolejarze z całej Polski zostali serdecznie powitani, życzył nam owocnych obrad, i widać było ogromne wzruszenie, oraz radość że tak wielka rzesza kolejarzy przybyła do Rzeszowa.
     Dzień 19 maja godz. 7.00 Msza św. u O.O. Bernardynów przed cudownym obrazem Matki Bożej Wniebowziętej - patronki Rzeszowa.
Celebrował prezbiter O.O. Bernardynów i ks. Ryszard Marciniak. W homilii O. Prezbiter życzył obfitych darów ze spotkania rodziny kolejarzy pod opieką Matki Bożej patronki Rzeszowa.
     Zwiedziliśmy Zamek-Muzeum w Łańcucie. To ogromny dział wielowiekowej kultury polskiej. Po powrocie zwiedzaliśmy Rzeszów i jego ważne punkty historyczne.
Złożyliśmy kwiaty pod pomnikami W. Sikorskiego, T. Kościuszki i młodego żołnierza legionisty, który zginał walcząc o wolność Ojczyzny.
     Ks. Dr. Jerzy Buczek rektor WSD w Rzeszowie wygłosił wykład "Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia" w sali był wielki napis "Wszystko oddałem Maryi".
Po konferencji poszczególne koła składały sprawozdania z działalności za ubiegły rok, Rok Jubileuszowy.
     Owacyjnie sala przyjęła nasze krótkie sprawozdanie, w którym szczególnie ważne było nasze pielgrzymowanie do 14-stu kościołów stacyjnych naszej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
     Niedziela 20 maja konferencja na temat "Objawienia Fatimskie i służba kościołowi powszechnemu", wygłosił ks. dr. Janusz Podlaszczuk.
     Tu było dużo wypowiedzianych słów przez naszego Ojca Świętego, który również wszystko postawił na Maryję i podkreślał cudowne ocalenie podczas zamachu na życie.
     Z pielgrzymki do Rzeszowa wracaliśmy bardzo zadowoleni. Zostało przekazane Błogosławieństwo dla naszego koła w Szczecinie.
     P.s. wyjazd do Wilna ma być w dniach 17-22 czerwca.
     Na podstawie relacji Pana Kazimierz Kruszyny.

Szczęść Boże.


- opracował T. Groszyk


STRONA GŁÓWNA