Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
w Szczecinie

Przedstawia szczegółowy program pielgrzymowania do:

Sanktuarium Maryjnego w Brzesku 29 maja 2004.

Program pielgrzymowania do Sanktuarium Maryjnego w Brzesku 29 maja 2004.
BLIET PAMIĄTKOWY:

BLIET PAMIĄTKOWY

BLIET PAMIĄTKOWY

STRONA GŁÓWNA