NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONA I UMIŁOWANA W NASZYCH SERCACH
ŚWIĄTYNIA PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO
TU NA SKRZYŻOWANIU CENTRALNYCH ULIC
ZAWSZE POLSKIEGO ARCYBISKUPIEGO SZCZECINA
KOCHANE SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
SZCZECIN 29 LIPIEC A.D. 2001


Ksiądz Kustosz Zbigniew Rakiej


Przewielebny i Drogi Naszym Sercom Księże Proboszczu.ks. Zbigniew Rakiej Sanktuarium N. S. J

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
z terenu miasta Szczecina przybywa tu bardzo często, aby się modlić.

    Pragniemy być wyrazicielami serc zgromadzonych tu obecnie wiernych - że jest za co Panu Bogu dziękować. Bo przecież w Tej czcigodnej Świątyni, codziennie trwają Kapłani w otwartym
- Wiecznym Konfesjonale.
Tu wypełnia się Sakrament Pojednania człowieka z PANEM BOGIEM nie tylko dla wiernych z tej Parafii.
Drogi naszym sercom Księże Zbigniewie pozwól, że w tym miejscu wyrazimy z należnym szacunkiem myśl - która nie jest naszą - lecz Kapłańską, a którą pragniemy i staramy się zachować w swoich sercach .
Otóż podczas Mszy Świętej, sprawowanej w intencji Ojczyzny w drugi piątek miesiąca lipca 2001 roku , gdy Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich pod swoim Sztandarem trwało tu w tym Świętym Prezbiterium na modlitwie - drogi naszym sercom Ksiądz Ryszard w czasie wygłaszanej Homilii - gorąco zachęcał wiernych do bardziej licznego udziału w comiesięcznej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny - wypowiadając pouczające nas ochrzczonych Polaków znamienne słowa, które zapamiętane zostały niedokładnie za co przepraszamy - ale myśl Kapłańska jest następująca:

"Obecnie jak nigdy dotąd należy modlić się za naszą Ojczyznę. Trzeba prosić Pana Boga o przemianę serc Polaków"

- (Tyle ze słów homilii). W odpowiedzi za to pouczenie, dzisiaj jeszcze raz mówimy -
PANIE BOŻE ZAPŁAĆ!
- Kochany i Drogi naszym sercom Księże Zbigniewie - gdy przed ponad już pięciu laty, dokładnie w dniu 07 lipca 1996 roku, obejmowałeś Parafię i Tę Świątynię a wierni zgromadzeni na Mszy Świętej w swoich sercach - pytali:
- kto to będzie i jaki to będzie Kapłan?
Dziś wiemy jedno że będzie nam Ciebie brak.
Tak szybko minął okres ponadpięcioletni w którym niosłeś posługę Kapłańską na terenie naszej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w tej czcigodnej Parafii - w której zawsze czeka MIŁOSIERNE OTWARTE NA KRZYŻU NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA. W tym wspaniałym okresie Twojej posługi Kapłańskiej Ludowi Bożemu - jako Proboszcz i Kustosz - tu na Ziemi Szczecińskiej, zaskarbiłeś w naszych sercach godność KAPŁANA CHRYSTUSOWEGO o wielkiej życzliwości, zaradności, pokorze, dobroci i szacunku do bliźniego i takim już w naszych sercach pozostaniesz, choć odjedziesz. Choć fizycznie nie będzie Ciebie pośród nas w tej Świątyni, ani na terenie naszej Archidiecezji - nie żegnamy się z Tobą (bo jest to zbyt trudne) lecz ufamy - da PAN BÓG - że nie tak często jak dotychczas - ale będziemy się spotykać.
Tobie drogi naszym sercom Kapłanie Chrystusowy - Księże Zbigniewie - Proboszczu i Kustoszu, oraz Drogim naszym sercom - dotychczasowym Twoim współpracownikom - Księżom Wikariuszom: Ryszardowi, Krzysztofowi, Mirosławowi i Jarosławowi - których PAN BÓG również posyła do innych placówek - NIWY CHRYSTUSOWEJ - życzymy dobrego zdrowia, pokoju w sercu, błogosławieństwa TRÓJJEDYNEGO BOGA, radości w PANU na każdy dzień w CHRYSTUSOWYM KAPŁAŃSTWIE.


SZCZĘŚĆ BOŻE !

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZ POLSKICH
KOŁO SZCZECIN
Prezes: Jędraszek Tadeusz
Członek: Górski Jan
Członek: Kowalczys Bogdan


STRONA GŁÓWNA