Herb Szczecina PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

C Y T A T Y

PRYMASA POLSKI STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO:

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

KSKP k/Szczecin w ROKU PRYMASA TYSIĄCLECIA (2001) pragnie wsłuchać się w słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, rozważać każde Jego słowo i czerpać siłę i mądrość w swojej działalności dla dobra
KOŚCIOŁA, OJCZYZNY i NARODU...


KIEDYŚ MNIE ZABRAKNIE,
ALE WY TO SOBIE PRZYPOMNICIE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI - 1970 rok.


1. JEŻELI NAJBARDZIEJ NIEWINNE I BEZBRONNE DZIECKO NIE MOŻE CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE W JAKIMŚ SPOŁECZEŃSTWIE, WÓWCZAS JUŻ NIKT BEZPIECZNIE CZUĆ SIĘ W NIM NIE MOŻE!

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


2. NIE KOŚCIÓŁ MA SIĘ DOSTOSOWAĆ DO ŚWIATA, LECZ ŚWIAT DO EWANGELII.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


3. BEZ MIŁOŚCI CZŁOWIEKA, BEZ ZROZUMIENIA JEGO WYSOKIEJ GODNOŚCI I POSŁANNICTWA, NIE MA MOWY O DOBRYM RZĄDZENIU LUDŹMI W NARODZIE CZY PAŃSTWIE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


4. NIEPOKOI NAS ŁATWOŚĆ, Z JAKĄ OBECNIE DECYDUJE SIĘ O ZIEMI, BEZ WIZJI DZIEJOWEJ KU PRZYSZŁOŚCI, BEZ NALEŻYTEGO PRZEMYŚLENIA, JAK BĘDZIE W NASTĘPNYM WIEKU, PO ROKU 2000, NA POLSKIEJ ZIEMI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


5. NA KAŻDYM KROKU WALCZYĆ BĘDZIEMY O TO, ABY POLSKA, POLSKĄ BYŁA, ABY W POLSCE PO POLSKU SIĘ MYŚLAŁO.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


6. JESTEŚMY MOCNI W WIERZE, ALE... SŁABI W CZYNIE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


7. LUDZIE RATUJĄ WARTOŚĆ PIENIĄDZA, ALE NIE UMIEJĄ RATOWAĆ WARTOŚCI ŻYCIA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


8. ABY DOJŚĆ DO WIELKOŚCI, POTRZEBA ZDOBYĆ SIĘ NA TO, ABY STAĆ SIĘ NIEWOLNIKIEM WSZYSTKICH.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


9. WSKAZANIE DLA WAS MOI DRODZY "NIE DAĆ SOBIE WYDRZEĆ ZIEMI".

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


10.RODZINA ZAWSZE BYŁA MOCĄ NARODU, BO JEST ONA KOLEBKĄ, BETLEJEM DLA NARODU.
NARÓD BĘDZIE JUTRO TAKI, JAKĄ DZISIAJ JEST RODZINA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


11. Z DROBIAZGÓW ŻYCIOWYCH WYKONANYCH WIELKIM SERCEM POWSTAJE WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


12. NIE TYLKO CZŁOWIEK MA BYĆ BOŻY, NIE TYLKO RODZINA MA BYĆ BOŻA, BOŻY MA BYĆ TAKŻE NARÓD.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


13.ILEKROĆ DO TWOJEGO POKOJU WCHODZI KOBIETA, ZAWSZE WSTAŃ, CHOĆBYŚ BYŁ NAJBARDZIEJ ZAJĘTY.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


14.WSZYSCY MAMY CZUWAĆ NAD TYM, ABY W POLSCE NIE BYŁO JUŻ GŁODNYCH, NAGICH, BEZDOMNYCH.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


15.BÓG RZĄDZI NARODAMI, A NIE TAKA CZY INNA WOLA LUDZKA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


16.NAJWAŻNIEJSZE JEST ZWYCIĘSTWO NAD MAŁYM, CZYMŚ NISŁYCHANIE MAŁYM, - NAD SOBĄ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


17.MOŻE NA POLSKIEJ ZIEMI NIE POWSTAĆ WIELE RZECZY, TA CZY INNA FABRYKA - TO JESZCZE NIE BĘDZIE NAJWAŻNIEJSZA STRATA. NAJWAŻNIEJSZ STRATA BĘDZIE WÓWCZAS, GDY NARÓD STANIE SIĘ NIEMY, ZALĘKNIONY, ODERWANY OD TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ (03.IV.1977).

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


18.NARÓD, KTÓRY NIE WIERZY W WIELKOŚĆ I NIE CHCE WIELKICH LUDZI, KOŃCZY SIĘ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


19.DZIŚ WIEMY ŻE DOKONANO STRASZLIWEJ WIWISEKCJI I ALIENACJI NARODOWEJ I HISTORYCZNEJ MŁODEGO POKOLENIA,
POZBAWIAJĄC GO WIEDZY HISTORYCZNEJ O NARODZIE I POLSKIEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ,
A PRZEZ TO POZBAWIAJĄC KULTURY NARODOWEJ (01.III.1981).

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


20.SZKOŁA MUSI BYĆ NARODOWA! SZKOŁA MUSI DAĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY,
DO KULTURY DOMOWEJ, RODZINNEJ I NARODOWEJ. I MUSI WYCHOWAĆ W TYM DUCHU...

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


WYSTARCZY, NAJMILSI, MIEJSCA I CHLEBA W ŚWIĄTYNIACH BOŻYCH DLA EWANGELII I DLA WASZEJ TWÓRCZOŚCI, KTÓRĄ UBOGACACIE ŻYCIE NARODU (30.IV.1977).

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CI KTÓRZY PISALI, NIECH PRZEJRZĄ STARANNIE SWOJE PUBLIKACJE, ABY ROZEZNALI, NA ILE SĄ ZOBOWIĄZANI DO RESTRYKCJI. ALE WYMAGA TO TRUDU, POKORY, A MOŻE I CIERPIENIA (28.III.1981).

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NARÓD MA PRAWO DO WŁASNEGO JĘZYKA, NIE ZNIEKSZTAŁCONEGO I NIE POBRUDZONEGO PRZEZ NALOTY ŚMIERCI...(30.IV.1977).

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


TRZEBA PRZYŁOŻYĆ RĘKĘ DO PŁUGA OJCZYSTEGO I TAK ORAĆ ZAGON POLSKI, BY NIE ZABRAKŁO CHLEBA DLA NIKOGO KTO NA TEJ ZIEMI OTWORZYŁ SWE OCZY NA SŁOWO BOŻE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


JEŻELI COKOLWIEK WARTO NA ŚWIECIE CZYNIĆ, TO TYLKO JEDNO - MIŁOWAĆ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NIE ISTNIEJE "NIEMOŻLIWE", GDY PROWADZI I WSPIERA MARYJA, KTÓRA PIERWSZA UWIERZYŁA W TO, CO "NIEMOŻLIWE".

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


SZTUKĄ JEST UMIERAĆ DLA OJCZYZNY, ALE JESZCZE WIĘKSZĄ SZTUKĄ JEST DOBRZE ŻYĆ DLA NIEJ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


KAŻDY NA TO ZASŁUGUJE I KAŻDY MA DO TEGO PRAWO, ABY GO KOCHAĆ "OD STÓP DO GŁÓW", TO ZNACZY SIĘGAĆ NIE TYLKO DO JEGO TWARZY, ALE I DO JEGO NÓG - DO NÓG CZŁOWIEKA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


Z DROBIAZGÓW ŻYCIOWYCH, WYKONYWANYCH WIELKIM SERCEM POWSTAJE "WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA".

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MAŁOŚCIĄ DNIA DZISIEJSZEGO NIE WOLNO KŁAŚĆ SIĘ NA PROGU DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


IM BARDZIEJ POLSKA BĘDZIE KOCHAĆ, TYM WIĘCEJ BĘDZIE MIAŁA WROGÓW.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


KAINÓW W POLSCE BYĆ NIE MOŻE. POLSCE POTRZEBNY JEST KAŻDY CZŁOWIEK - OD NOWORODKA W KOŁYSCE DO STARCA NA RENCIE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


OBEJRZYJMY SIĘ WOKÓŁ SIEBIE I ZAMKNĄWSZY OCZY POMYŚLMY, CZY JEST TAKA OSOBA, KTÓRA BY NIE ZASŁUGIWAŁA JUŻ NA TO, ABY JEJ NOGI UCAŁOWAĆ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CO BĘDZIE? TYLKO BÓG NA PEWNO "BĘDZIE", A TY W NIM.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


TYLKO RELIGIJNE WYCHOWANIE W SZKOLE, DA NASZEJ MŁODZIEŻY TE CNOTY, BEZ KTÓRYCH NIE MOŻNA SKUTECZNIE UMACNIAĆ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


PEŁNIĆ NA ZIEMI WOLĘ OJCA, MIEĆ WOBEC NIEGO PEŁNĄ ULEGŁOŚĆ, TO GWARANCJA NIEBA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NARÓD MUSI BYĆ MOCNO OPARTY O RZECZYWISTOŚĆ, KTÓRA TRZYMA PAZURAMI SERCA KAŻDY KAWAŁEK ZIEMI OJCZYSTEJ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NARÓD, KTÓRY WALCZY O NAJSZLACHETNIEJSZE IDEAŁY, MUSI BYĆ TRZEŹWY!.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


WARTO WSZYSTKO ODDAĆ, ABY BOGA ZACHOWAĆ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


KTO CHCE WIELE UCZYNIĆ DLA SWEJ OJCZYZNY, NIE MOŻE ZASŁANIAĆ SOBĄ BOGA, ALE MUSI WSPÓŁDZIAŁAĆ Z BOGIEM, OJCEM NARODÓW.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


KRZYŻ JEST DLA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA WYRZUTEM SUMIENIA, BO PRZYPOMINA WYWYŻSZENIE PONIŻONEGO DZIŚ CZŁOWIECZEŃSTWA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CHODZIĆ BĘDĘ PO ZIEMI Z SERCEM MIŁUJĄCYM; MOŻE TO BYĆ MĘCZEŃSTWEM, ALE LEPSZE JEST MĘCZEŃSTWO Z MIŁOŚCI NIŻ MĘKA Z NIENAWIŚCI.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


MAMY NIEUSTANNIE POŚWIĘCAĆ SIBIE DLA INNYCH, JAK CHRYSTUS POŚWIĘCIŁ SIEBIE ZA NAS.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


NIE TRZEBA CZEAĆ, AŻ ZDEJMĄ KRZYŻ Z NASZYCH RAMION; WYSTARCZY SIĘ Z NIM POGODZIĆ, A JUŻ JEST LŻEJ.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


ILEKROĆ BĘDZIE NAM CIĘŻKO Z SOBĄ I OTOCZENIEM, JEDNO SPOJRZENIE PRZEZ MIŁOŚĆ NA KRZYŻ PRZYWRÓCI NAM POKÓJ I RADOŚĆ.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


JEŚLI Z DŁONI NARODU WYPADNIE EWANGELIA, NIE URATUJĄ JEGO POZIOMU MORALNEGO, SPOŁECZNEGO I KULTURALNEGO ŻADNE MANIFESTY CZY PROGRAMY POLITYCZNE.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


W NAJTRUDNIEJSZYCH SYTUACJACH RATUJE NAS ŚWIADOMOŚĆ, ŻE Z KRZYŻA, CHOĆBY ZOSTAŁO SIĘ OGOŁOCONYM, JAK CHRYSTUS - IDZIE SIĘ DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


IDZIE O TO, ABYŚMY CORAZ MNIEJ MÓWILI, CO NAM SIĘ NALEŻY OD NARODU I PAŃSTWA, A CORAZ WIĘCEJ - CO MY JESTEŚMY WINNI NARODOWI, PAŃSTWU I BRACIOM NASZYM.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


RADOŚĆ WEWNĘTRZNA JEST NAJGROŹNIEJSZĄ BRONIĄ PRZECIWKO SZATANOWI, KTÓRY JEST SMUTNY "Z URODZENIA".

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


TEN ZWYCIĘŻA - CHOĆBY BYŁ POWALONY I ZDEPTANY - KTO MIŁUJE, A NIE TEN, KTÓRY W NIENAWIŚCI DEPCE.

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI


CZY UMIECIE BRONIĆ CEGIEŁ I KAMIENI WĘGIELNYCH BUDOWANIA NASZEJ KULTURY OJCZYSTEJ I RODZIMEJ, MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I SZLACHETNEJ PRZESZŁOŚCI NARODU?

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


BÓG NIGDY NIE REZYGNUJE ZE SWOICH DZIECI, NAWET TAKICH, KTÓRE STOJĄ PLECAMI DO NIEGO.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CZY DOBRZE SŁUŻĘ MOJEMU NARODOWI I OJCZYŹNIE TALENTAMI, KTÓRE POSIADAM? CZY - PRZECIWNIE - NIE PLUJĘ W TWARZ NARODOWI I OJCZYŹNIE, CZY NIE ZOHYDZAM JEJ W OBLICZY INNYCH NARODÓW?

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


POLSKA MOGŁABY STAĆ SIĘ BOGATĄ I ZAMOŻNĄ, GDYBY BARDZIEJ TRZYMAŁA SIĘ ZAGONÓW, GDYBY BARDZIEJ SZANOWAŁA I KOCHAŁA ZIEMIĘ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


BĄDŹMY CHRZEŚCIJANAMI NIE TYLKO W SKRYTOŚCI SERCA, PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH DOMU, W KRUCHCIE KOŚCIELNEJ, ALE TEŻ NA ULICY, W BIURZE, W WARSZTACIE FABRYCZNYM, NA ROLI I TYLU INNYCH MIEJSCACH, GDZIE ŻYJE I PRACUJE CZŁOWIEK.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


Z DOŚWIADCZENIA DWUDZIESTU WIEKÓW KOŚCIÓŁ WYDOBYŁ POTĘŻNĄ NAUKĘ O GODNOŚCI LUDZKIEJ, KTÓREJ TRZEBA BRONIĆ PRZEZ MIŁOŚĆ, JAKĄ WINNIŚMY MIEĆ KU KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


POLSKI NIE STAĆ NA LUKSUS WYNISZCZENIA BIOLOGICZNEGO, BO MOŻEMY ZNIKNĄĆ I BYĆ WYMAZANI Z ZIEMI ŻYJĄCYCH, KU RADOŚCI TYCH, KTÓRYM PRZESZKADZAMY.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


WSZYSTKIE NADZIEJE TO MATKA NAJŚWIĘTSZA, I JEŻELI JAKIŚ PROGRAM, TO ONA (22.V.1981).

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


KOCHAM OJCZYZNĘ WIĘCEJ NIŻ WŁASNE SERCE. WSZYSTKO CO CZYNIĘ DLA KOŚCIOŁA, CZYNIĘ DLA NIEJ!

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


TRZEBA I DZIŚ WSZYSTKO ODDAĆ MARYI. JEDYNY RATUNEK W NIEJ!

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MIŁOŚĆ NARODU I MIŁOŚĆ OJCZYZNY JEST MORALNYM I RELIGIJNYM OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO DZIECKA BOŻEGO, CZŁONKA NARODU.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


POLACY MUSZĄ ZREWIDOWAĆ SWOJE POSTĘPOWANIE SWOJĄ MORALNOŚĆ ZARÓWNO OSOBISTĄ, JAK I TĘ SPOŁECZNĄ, A ZWŁASZCZA RODZINNĄ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MUSIMY WYTRWALE ŻYĆ DLA OJCZYZNY NABRAĆ ZAUFANIA DLA NIEJ I BYĆ GOTOWYM DO ODDANIA JEJ WSZYSTKIEGO Z SIEBIE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


TRZEBA NAM W OJCZYŹNIE POTĘŻNEJ WOLI ORGANIZOWANIA WSZYSTKICH SIŁ RODZINNYCH, OJCZYSTYCH, BY NIE OGLĄDAĆ SIĘ NA PRAWO I LEWO, BY NIE PODDAĆ SIĘ POKUSIE NOWEJ TARGOWICY.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


SZCZEGÓLNYM ZNAKIEM MACIERZYŃSKIEJ OBECNOŚCI BOGURODZICY POŚRÓD NAS JEST JASNA GÓRA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MY W POLSCE WSZYSTKO POSTAWILIŚMY NA MATKĘ BOŻĄ!

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


ZAWSZE, GDY JEST SZCZEGÓLNIE CIĘŻKO, GDY CIEMNOŚCI OGARNIAJĄ ZIEMIĘ, A SŁOŃCE JUŻ GAŚNIE I GWIAZDY NIE DAJĄ ŚWIATŁOŚCI, TRZEBA WSZYSTKO ODDAWAĆ MARYI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


OCENA MOJEJ PRACY WYPADA RÓŻNIE, NIEKIEDY CZYSTO POLITYCZNIE. ALE "MOJA POLITYKA" ZMIERZA DO JEDNEGO CELU - ABY LUD POLSKI DOCHOWAŁ WIERNOŚCI BOGU I CHRYSTUSOWI, JEGO KRZYŻOWI I EWANGELII, MARYI, MATCE CHRYSTUSOWEJ I KOŚCIOŁA ORAZ ZDROWYM ZASADOM MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


ISTNIEJE NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE I PRAWO PRACY, BO PRACA NIE TYLKO ZASPOKAJA POTRZEBY CZŁOWIEKA, ALE ROZWIJA I KSZTAŁTUJE JEGO OSOBOWOŚĆ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


O ILEŻ ŁATWIEJ BRONIĆ NARÓD, GDY KAŻDA RODZINA, KAŻDY GOSPODARZ W SWOJEJ WSI TRZYMA SIĘ MOCNO WŁASNEGO GRUNTU.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


ŚWIAT BARDZIEJ POTRZEBUJE NASZEJ ODWAGI I MĘSTWA WYRAŹNEGO PRZYZNANIA SIĘ DO CHRYSTUSA ANIŻELI POLITYKOWANIA EWANGELIĄ I KOŚCIOŁEM.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


TAM, GDZIE PANUJE WIELKA UFNOŚĆ KU MARYI I WIARA W JEJ ZWYCIĘSTWO, TAM BÓG DOKONUJE PRZEZ NIĄ PRZEDZIWNYCH CUDÓW SWOJEJ POTĘGI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NARÓD JEST SILNY W WIERZE, A NIE W NIEWIERZE, BO TYLKO NARÓD WIERZĄCY WIE, CZEGO CHCE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NA PROGU NIEBA NIE BĘDĄ NAS PYTAĆ: CO ZROBIŁEŚ? - TYLKO: JAK MIŁOWAŁEŚ? JAK MIŁOWAŁEŚ BOGA I LUDZI?

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


KOBIETA STAJE SIĘ BARDZIEJ KOBIECA, GDY JEST MACIERZYŃSKA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NIESZCZĘŚCIEM JEST ZAJMOWANIE SIĘ CAŁYM ŚWIATEM, KOSZTEM WŁASNEJ OJCZYZNY.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


PAMIĘĆ O TYCH, CO ODDALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ, JEST NAKAZEM WDZIĘCZNOŚCI, BO MOŻE PRZEZ ICH OFIARĘ I ŻYCIE MY ŻYJEMY.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MOJA DROGA BYŁA ZAWSZE DROGĄ WIELKIEGO PIĄTKU.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


POLSKA JEST ZESPOLONA NIE JEDNYM WĘZŁEM, NIE PARCIANYM POWROZEM. POLSKA JEST ZESPOLONA SERCEM WIARY.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NA KAŻDYM KROKU WALCZYĆ BĘDZIEM O TO, ABY POLSKA - POLSKĄ BYŁA! ABY W POLSCE - POLSKI DUCH NARODU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO CZUŁ SIĘ W SWOBODZIE I WOLNOŚCI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


TRZEBA BYĆ RAZEM Z KATOLICKIM NARODEM, KTÓRY TYLE DOŚWIADCZEŃ DZIŚ ZNOSI. WOLĘ WIĘZIENIE NIŻ PRZYWILEJE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MUSIMY ZERWAĆ Z TYM SWOISTYM "LAICYZMEM NARODOWEJ KATOLICKOŚCI", W KTÓREJ WSZYSTKO NA ZEWNĄTRZ, W SŁOWACH I GESTACH JEST KATOLICKIE, TYLKO W SERCACH I UMYSŁACH JEST CZŁE PIEKŁO DANTEJSKIE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


TRZEBA PRZEKONAĆ KATOLIKÓW POLSKICH, ŻE SIŁA KOŚCIOŁA NASZEGO ZALEŻY OD SIŁY DUCHOWEJ WIERNYCH ŻYJĄCYCH W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ; ŻE O TYLE BRONIMY KOŚCIOŁA, O ILE BRONIMY W DUSZY ŁASKI; O TYLE UMACNIAMY KOŚCIÓŁ, O ILE SAMI JESTEŚMY SILNI W WIERZE I PODANI ŁASCE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


...ANEMIA NASZEGO ŻYCIA MORALNEGO NIE JEST WINĄ KOŚCIOŁA, TYLKO SŁABYCH KATOLIKÓW, KTÓRZY KOCHAJĄ KOŚCIÓŁ I SĄ DO NIEGO PRZYWIĄZANI, ALE GO NIE SŁUCHAJĄ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NIE TRZEBA NIGDY DZIECIOM ŻAŁOWAĆ, TRZEBA IM DAĆ. NIECH "ZJEDZĄ" POLSKĘ, BYLEBY JEJ NIE PRZEGRALI! BYLEBY ZOSTALI JAKO NARÓD NA PRZYSZŁE POKOLENIA I WIEKI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


DROGA MŁODZIEŻY! JEŚLI UMIESZ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ - A MY JESTEŚMY NARODEM AMBITNYM, KTÓRY NIE CHCE UMIERAĆ! - MUSISZ SOBIE POSTAWIĆ WIELKIE WYMAGANIA. MUSISZ WYCHOWAĆ SIĘ W DUCHU OFIARY I DO OFIAR SIĘ UZDALNIAĆ.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MOŻE BOWIEM PRZYJŚĆ TAKA CHWILA, W KTÓREJ TYLKO OFIARĄ BĘDZIE MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ WOLNOŚĆ OJCZYŹNIE!

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


GDYBY W POLSCE ZNIKNĘŁO POKOLENIE ZDOLNE DO OFIAR, MUSIELIBYŚMY JUŻ DZISIAJ WĄTPIĆ W ZACHOWANIE NIEPODLEGŁOŚCI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MŁODE POKOLENIE POLSKI IDZIE W CZASY NIEWĄTPLIWIE TRUDNE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


MŁODZIEŻY! CZY CHCESZ, ABY POLSKA BYŁA PIJANA? CZY CHCESZ POLSKI PRZEPITEJ? JUŻ RAZ BYŁA PRZEPITA, A SYTUACJA SIĘ POWTARZA.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CZY ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ, DO CZEGO MOGĄ DOPROWADZIĆ NARÓD PIJANI OBYWATELE, ROZPITE RODZINY, PIJANI SZEFOWIE W BIURACH, URZĘDACH, FABRYKACH. NIETRZEŹWI KIEROWCY AUTOBUSÓW, SAMOCHODÓW, POCIĄGÓW? CZY TAKIEJ CHCESZ POLSKI?.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


A CZY CHCESZ POLSKI ROZWIĄZŁEJ? CZY CHCESZ, ABY TWOJA SIOSTRA BYŁA PONIEWIERANA PRZEZ CHŁOPAKÓW, JAK TO SIĘ, NIESTETY, CORAZ CZĘŚCIEJ WIDZI NA ULICACH STOLICY?

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CZY CHCESZ, ABY TWOICH BRACI I SIOSTRY DEMORALIZOWANO PRZEZ FILM I TELEWIZJĘ?

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CZY CHCESZ POLSKI BEZDZIETNEJ, W KTÓREJ TAK WIELE NIENARODZONYCH POLAKÓW IDZIE... DO KANAŁÓW?

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


CZY CHCESZ POLSKI BEZ WIARY W BOGA I LUDZI, A WIĘC BEZ IDEAŁÓW, BEZ PORYWÓW I WZLOTÓW, BEZ ZDOLNOŚCI DO POŚWIĘCENIA I OFIARY?

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


WSZĘDZIE POTRZEBNA JEST WIARA ŻYWYCH LUDZI W BOGA ŻYWEGO.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


JA TYLKO WAS PYTAM. NIE CZYNIĘ WYMÓWEK. NIE OSKARŻAM, JA TYLKO PYTAM: JAKIEJ CHCECIE POLSKI? W RACHUNKU SUMIENIA MOŻNA I TRZEBA POSTAWIĆ SOBIE TAKIE PYTANIE.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


A JAKI JEST TWÓJ STOSUNEK DO OTOCZENIA? - CZY ONO CIĘ OBCHODZI? - OTOCZENIE, TO PRZECIERZ NARÓD, TO POLSKA!

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


OBY WRESZCIE ZROZUMIANO, ŻE NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ DLA NARODU JEST NIE TYLE CENNY WĘGIEL CZY MIEDŹ - POLSKA WALUTA W WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ - ALE CZŁOWIEK I TO KAŻDY!

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


NARÓD, KTÓRY KOŃCZY JEDNO TYSIĄCLECIE I MA PRZED SOBĄ NOWE TYSIĄCLECIE, MUSI WSPIERAĆ SIĘ NA BŁOGOSŁAWIONYCH DOŚWIADCZENIACH DZIEJOWYCH, CZERPIĄC Z NICH MĄDROŚĆ, SIŁĘ I PROGRAM DLA PRZYSZŁOŚCI.

Prymas Polski STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI


c. d. n.


ABC

Społecznej Krucjaty Miłości

Autorem której jest (mało kto o tym wie) kard. Stefan Wyszyński

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
  Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim.
  Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich.
  Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.
  Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
  Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
  Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez.
  Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim.
Nie chowaj w sercu urazy.
  Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
  Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął,
  aby tobie tak czyniono.
  Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,
  ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu.
  Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,
  jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
  Otwórz się ku ubogim i chorym.
  Użyczaj ze swego.
  Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.


Stefan Kardynał Wyszyński

STRONA GŁÓWNA

Autor strony: Tadeusz Górski
Strona utworzona dnia 02.02.2001