Pielgrzymka do Sanktuarium w Brzesku w dniu 26 maja 2001 roku


oganizowana przez Koło Szczecin KSKP.Kościół w Brzesku

    O godzinie 8.00 Z pod gmachu byłej DOKP Szczecin wyjechaliśmy w komplecie pełnego autokaru. Dzień Matki obchodzony w tym dniu szczególnie nastrajał uroczyście. Więc w nastroju ubiegłorocznych pielgrzymek dojechaliśmy do rogatek Brzeska. Już oczekiwał nas ks. January Żelawski, który przywiózł krzyże pielgrzymkowe.
    Procesja wyruszyła przez wieś do sanktuarium. Śpiew pieśni Maryjnych i modlitwa i ładna pogoda upajała nasze dusze. Przed sanktuarium ks. January przywitał nas i poprowadził Drogą Krzyżową wokół kościoła.
     Krótkie, ale jakże trafne nauki przed stacjami Drogi Krzyżowej trafiały do serc wszystkich pielgrzymów.
Następnie uczestniczyliśmy w Mszy św., podczas której w homilii ks. January nawiązał do historii sanktuarium, tego pięknego miejsca.
     Niektórzy byli pierwszy raz i urzekł ich urok kościoła i atmosfera duchowości miejsca.
     Prezes Tadeusz Jędraszek w imieniu Koła podarował Krzyż Ziemi Zachodniopomorskiej na pamiątkę naszego pobytu. Wpisaliśmy się do księgi gości.
     Wnętrze kościoła. Oczywiście należało też być w grobie Chrystusa, takiego na wzór Jerozolimskiego, a ks. January z wrodzona sobie pasja opowiadał o pochówku zmarłych według zwyczaju Żydowskiego.
     Następnie udaliśmy się do Przelewic zwiedzić Ogród Dendrologiczny. Dzień był pogodny, więc spacer wśród wspaniałych okazów przyrody, i kwitnących krzewów był rozkoszą dla ciała i ducha.
     Wracaliśmy w wspaniałych nastrojach oczywiście z postojem w Pyrzycach przy pamiątkowej studni, gdzie Biskup z Bambergu chrzcił Pyrzyczan.
     Wróciliśmy do Szczecina szczęśliwie, i większość udała się świętować dalej Dzień Matki.


Uczestnik: Tadeusz Groszyk


STRONA GŁÓWNA