XXIV
Ogólnopolska Pielgrzymka
Kolejarzy
do Matki Bożej Ostrobramskiej

                 28.04.2021 rok

a

XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Matki Bożej Ostrobramskiej. Organizatorzy – koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Skarżysku Kamiennej dziękujemy wszystkim, którzy w tej trudnej rzeczywistości przybyli do Matki Bożej    ze swoimi duszpasterzami.

25 kwietnia 2021 roku w Niedzielę Dobrego Pasterza, odbyła się Pielgrzymka Kolejarzy. 

O godz. 10.30 – był różaniec w Kaplicy Matki Bożej, a o godz. 11.00 – Eucharystia.

a

a

a